reglement

van deelname aan het kindercorso

 

1a. Het kindercorso kent drie klassen:

- Pomponklasse: Deelnemers groep 1 t/m 3 v.d. basisschool 
- Dahliaklasse:    Deelnemers groep 4 t/m 6 v.d. basisschool
- Sterklasse:        Deelnemers groep 7 en 8 v.d. basisschool en verder tot en met 14 jaar


1b. Degene die in de hoogste groep zit, is bepalend voor de indeling in één van de drie bovengenoemde klassen.

 

2. Maximale afmetingen 
Indien men zich niet aan de in de tabel opgegeven afmetingen houdt, dan vindt onmiddellijk diskwalificatie plaats.

 

  Pomponklasse Dahliaklasse Sterklasse
Lengte 3 meter 3 meter 4 meter
Breedte 2 meter 2 meter 3 meter
Hoogte 2,5 meter 2,5 meter 3 meter

 

 

 

 

 

 

3. Om de optocht vlot te laten lopen, is het niet toegestaan dat er onder de wagens wordt geduwd of gestuurd.

 

4. Op de zondag van de optocht worden de wagens en de groepen volgens onderstaand tijdschema op het veilingterrein aan de Molenstraat verwacht: 
12.45 uur: Dahliaklasse 
13.00 uur: Pomponklasse 
13.15 uur: Sterklasse
(De nummers staan op de bestrating aangegeven).

 

5. Aan de ouders wordt gevraagd niet met auto's en aanhangwagens op het veilingterrein te komen.  

 

6. Mocht de wagen van een deelnemer tijdens het trekken van de stoet zodanig mankementen vertonen, dat de stoet daardoor gehinderd wordt, dan dient de wagen onmiddellijk aan de kant te worden gezet en indien nog mogelijk achter aan te sluiten.

 

7. Indien bij het gaan naar het veilingterrein, tijdens het trekken van de stoet en bij het naar huis gaan, bloemen van de wagen vallen, dienen de deelnemers deze op te rapen, zodat de kans op lekke banden tot een minimum beperkt blijft.

 

8. Na afloop dienen de losse onderdelen van de wagens in de daarvoor bestemde containers op het veilingterrein te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan elders op het veilingterrein materialen e.d. achter te laten.

 

9. Het bij zich hebben van bier en andere alcoholische dranken door de deelnemers is streng verboden en heeft onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg. Ook voor de begeleiders van de wagentjes is het niet toegestaan om alcoholische dranken bij zich te hebben of te nuttigen op de openbare weg. 
Alcoholische dranken zijn tijdens dit evenement alleen voor personen van 18 jaar en ouder verkrijgbaar.

 

10. De Stichting Corso Zundert is niet aansprakelijk voor eventuele schade, door deelnemers toegebracht aan (bezittingen van) derden.

 

11. Na afloop van de prijsuitreiking kan tegen inlevering van het startnummer de prijs worden opgehaald bij de kraam naast het podium.

 

12. Bloemenspijkers en krammen zijn te koop bij Multi-Mate, Meirseweg 21 te Zundert en wel op de gebruikelijke openingstijden.  

 

13. De jurering van de wagens en groepen vindt plaats bij vertrek aan de Molenstraat nabij het veilingterrein. En de jury voor de figurantenprijs zal plaatsnemen nabij de Markt. .

 

14. Deelname aan het kindercorso en gebruik van de luchtkussens zijn op eigen risico.

 

15. Aan het tijdstip van inschrijven kunnen geen rechten worden ontleend.

 

16. Per klasse is er alleen prijzengeld voor de prijzen één tot en met tien.

 

17. Gemotoriseerde voertuigen en aggregaten zijn niet toegestaan en leiden tot directe diskwalificatie. 


18. Het is niet toegestaan echte dieren te gebruiken als onderdeel van de kindercorso wagen.

 

19. Het is niet toegestaan confetti, serpentine en dergelijke te gebruiken. Bloemblaadjes zijn daarentegen wel toegestaan om als confetti te gebruiken.

 

20. Ouders gaan bij deelname akkoord met het plaatsen van foto en beeldmateriaal t.b.v. stichting Corso Zundert.

 

Corso Zundert 2019